Kilpailuihin osallistuminen
___________________________________

Osallistumis- ja matkakulukorvaukset voimaan 1.5.2013 alkaen   
Seura maksaa SM- ja AM-kilpailujen osanottomaksun vain M20/N20 sarjaan ja sitä nuoremmille. Kultahippufinaalikilpailujen osanottomaksut seura maksaa. Myös SM- ja AM- kilpailujen joukkuekilpailujen osanottomaksut maksaa seura kaikissa sarjoissa. Lisäksi seura ei peri osallistumismaksua seuran itse järjestämistä kilpailuista niiltä seuran jäseniltä, jotka osallistuvat kilpailemisen lisäksi ko. kilpailun talkootyöhön.

Seura maksaa edelleen kaikkien SM- ja AM-osallistumismaksut kisajärjestäjälle, mutta muiden kuin nuorten M20/N20 ja sitä nuorempiin sarjoihin osallistuvien on suoritettava osallistumismaksu PAS:n tilille ennen kisajärjestäjän ilmoittautumisajan umpeutumista.

Huom! Jos ilmoitettu kilpailija ei osallistu kilpailuun ilman perusteltua syytä, on hänen korvattava seuralle tämän maksama osanottomaksu. Sairaustapauksissa perusteluna on lääkärintodistus.

Seura maksaa matkakuluja SM-kilpailuihin osallistuville. Matkakorvauksissa on maksimikorvaus per henkilö per kalenterivuosi 120 euroa. Korvausta maksetaan 0,17 € / km ja kyydissä olevasta seuran jäsenestä korotusta 0,05 € / km. Kyyditettävien nimet on mainittava matkalaskussa. Matkalasku on toimitettava kirjeitse taloudenhoitajalle 3kk:n kuluessa matkustamisesta. Matkalaskupohja on tulostettavissa PAS:n nettisivujen Vain jäsenille -sivuilta, josta löytyy myös taloudenhoitajan postiosoite.

Matkakulukorvauksiin eivät ole oikeutettu henkilöt, jotka ovat hakeneet matkakulukorvausta myös toisesta ampumaseurasta samaan tapahtumaan liittyen.

Kaikissa muissa matkakorvaus- tai osallistumiskorvausasioissa johtokunta tekee aina erillisen päätöksen ja hakemukset näistä tulee esittää etukäteen ennen tapahtumaa.

(Korvausten vähentämisen perusteena on seuran alhainen jäsenmaksu, jolloin budjetti ei riitä kilpailukuluihin sekä SAL:lle maksettavaan jäsenmaksuun, jota on korotettu.)

Kilpailulisenssi
Jokainen kilpailija tarvitsee Suomen ampumaurheiluliiton kilpailulisenssin (pakollinen SAL:n kilpailuissa) tai harrastelisenssin, joka on voimassa seuran sisäisissä ja kahden seuran välisissä kilpailuissa. Alle 16v. ainoastaan tukisarjoissa ampuvat voivat vaihtoehtoisesti hankkia edullisen kultahippuvakuutuksen eli kultahippupassin, jossa on sama vakuutusturva kuin nuorisolisenssissä. Lisenssi on voimassa yhden (1) kilpailukauden (kalenterivuosi). Uusia lisenssejä saa Suomen Ampumaurheiluliitosta. Kultahippupassi hankitaan poikkeuksellisesti seuran kautta. Kultahippupassiasioissa ota yhteyttä nuorisojaoston puheenjohtajaan. Lisenssitietoutta, hankintaohjeet ja hinnat löytyvät tästä. Voimassaoleva lisenssi näytetään kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun alkua ilmoittautumisen yhteydessä.

Tuomarikortti
Suomenmestaruuskilpailuihin osallistuvalla M-, N-, M50-, N50-, M20-, N20-, M18-, N18-, M16- ja N16-ampujalla on oltava voimassa vähintään SAL:n 2-luokan tuomarikortti. Sanamuoto "tuomari" on hieman hämäävä. Kyse on enemmänkin kurssista, jossa opitaan tuntemaan ampumakilpailun säännöt ja tarvittavan sääntötiedon etsiminen sääntökirjasta. Kaikkien kilpailuihin osallistuvien tulee tuntea ne. Tuomariluokat ovat kansallisella tasolla seuraavat matalimmasta korkeimpaan: 2-luokan tuomari, 1-luokan tuomari ja ylituomari. Tuomarikortin saamiseksi on suoritettava hyväksytysti yhden tai kahden päivän kestävä tuomarikurssi, johon sisältyy luentoja ja tuomarikoe. Tuomarikortti on voimassa hyväksymispäivästä lukien neljä (4) seuraavaa kilpailukautta. Seura tukee kilpaurheilua maksaen seuran jäsenen tuomarikurssin osallistumismaksun; kurssilla tarvittavat sääntökirjat on kuitenkin hankittava itse kilpailusihteeriltä SAL:n toimistosta. Vaihtoehtoisesti kurssilla voi käyttää kurssikirjojen sähköisiä PDF-versioita. Tuomarikursseja järjestetään vuoden ympäri eri paikkakunnilla. Etelä-Suomen alueella pyritään järjestämään ainakin yksi tuomarikurssi vuoden aikana. Seuraa seuran ja SAL:n sivuja tulevista tuomarikursseista. Voimassaoleva tuomarikortti näytetään kilpailun järjestäjälle ennen SM-kilpailun alkua ilmoittautumisen yhteydessä.